header image

Contact details

De heer J.A. Oldebesten chairman
De heer W. Sagel secretarry, vice -chairperson, education
Mevrouw G.M. van Dijk treasurer
De heer A.A. Henzen media, pr
Stichting Oud Meppel website maintenance
 


Thanks


Meppeler Courant, Stichting Oud Meppel, Daan Prest photoos
Marco Havers, Wilbert Bijzitter, Elsbeth van der Horst, 
112Fotografiemedia, Arjan Tien
Freerk v.d. Werff transalation
Frans de Grebber key-keeper Jews Lane
Fizz Reclame Communicatie Meppel website creation

quest lessons
For qustions and info:
secretaris@joodsmonumentmeppel.nl