header image

Contact gegevens


De heer J.A. Oldebesten voorzitter
De heer W. Sagel secretaris, vicevoorzitter
Mevrouw G.M. van Dijk penningmeester
De heer A.A. Henzen media, pr
Stichting Oud Meppel onderhoud website
 


Met dank aanMeppeler Courant, Stichting Oud Meppel, Daan Prest foto's
Marco Havers, Wilbert Bijzitter, Elsbeth van der Horst, 
112Fotografiemedia, Arjan Tien
Freerk v.d. Werff vertaling website
Frans de Grebber sleutelbewaarder Jodensteeg
Fizz Reclame Communicatie Meppel website

gastlessen
Voor vragen of informatie:
secretaris@joodsmonumentmeppel.nl