header image

monumentoud

Het monument


Het monument uit 1970 is uitgebreid en aangevuld met de namen van de Joodse stadsgenoten. Zij keerden helaas niet terug uit de concentratiekampen. Het is onthuld in september 1997 en staat in het Slotplantsoen in hartje Meppel. Het "kijkt uit" over de voormalige synagoge en de Joodse buurt. Daar waar eens bedrijvigheid heerste van Joodse slagers, manufacturenwinkels, kleermakers en marktkooplieden. Nu een gebied met teruggekeerde straatnamen zoals Jodensteeg en Synagogestraat. Maar zonder die Joodse buurt en de gein en het gochme van zijn bewoners van weleer...

Wilt u meer weten over de Stichting Joods Monument Meppel leest u dan het onderstaande en/of kijk verder op de website!

 

 

De Stichting


Met zicht op de voormalige "Joodse buurt" en synagoge, die afgebroken is in 1960, zie foto's hieronder, staat in het Slotplantsoen het Joods monument. Dit ter nagedachtenis aan de Meppeler Joodse bevolking. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden zij afgevoerd naar Kamp Westerbork. Zij kwamen, op een enkeling na, om in de vernietigingskampen. Het doel was de namen van de niet teruggekeerde Joodse stadsgenoten toe te voegen aan het al bestaande monument van Nico Onckenhout uit 1970. Dit stond al in het Slotplantsoen op initiatief van stadshistoricus de heer Wim Bakker, deze trad later toe als bestuurslid. Het nieuwe monument is ontworpen en gebouwd door de onlangs overleden Onno de Ruijter uit Meppel. Op initiatief van wijlen de heer J.H. Boom, de heer T. Henzen en anderen werd de Stichting Joods Monument Meppel opgericht. De Gemeente Meppel, het bedrijfsleven en de bevolking hebben zich hiervoor ingezet. Het monument werd onthuld op 30 september 1997. Dit werd gedaan door twee Joodse overlevenden uit Meppel, mevrouw A. Kats-Wolf z'l' en de heer E. Frank z'l'. Zij kregen hulp van leerlingen van de basisschool. Door het blazen op de shofar of ramshoorn werd het monument ingewijd door Opperrabbijn J.S. Jacobs uit Amersfoort. Opdat wij niet vergeten! Naast het realiseren van het monument heeft de Stichting Joods Monument Meppel zich andere doelen gesteld. Door jaarlijks op 4 mei, aansluitend op de z.g. Stille Tocht een herdenkingsconcert te organiseren. In de maand oktober, de J.H. Boom-Oktoberlezing, waarin gastsprekers stilstaan bij actuele vragen op het gebied van discriminatie, vrede en veiligheid. Op 3 oktober, in de vroege ochtenduren, vindt er een korte herdenking plaats, rond die tijd werd in 1942 het grootste deel van de Joodse bevolking vanaf het station afgevoerd naar kamp Westerbork. Verder probeert de Stichting de weinige sporen in het stadsbeeld achtergelaten, in ere te houden d.m.v. akties in Meppel e.o. 

 

synagoge

 

 

 

 

 

 

4222

 

 

 

 

 

 

monumentoud

                                                                                  

 

Hosted by Interwijs